Transfer

Transfer elevi

Stimați părinți,

În vederea gestionării optime a dosarelor privind transferul elevilor între unitățile de învățământ preuniversitar, pe durata vacanței, în intervalul orar 12:00-14:00, vă rugăm să depuneți la secretariatul instituției noastre cererile dumneavoastră de solicitare însoțite de actele necesare.

Vă recomandăm ca documentele în copie să fie însoțite de documentul în original pentru verificarea conformității.

Având în vedere că disciplinele la care se susțin examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul comun și în curriculum-ul diferențiat al specializării clasei, în funcție de opțiunea de transfer, vă rugăm să acordați atenție planurilor cadru și programelor școlare în vigoare, pentru a vă informa cu privire la specificul probelor pentru susținerea examenelor de diferențe.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să urmăriți site-ul instituției noastre, iar, în eventualitatea în care informațiile de interes pentru dumneavoastră nu se regăsesc postate în spațiul nostru online cu această destinație, vă recomandăm să accesați telefonic sau prin e-mail serviciul secretariat.

Cerere transfer aici.

Vă rugăm să aduceți cererea completată în două exemplare

PLANURI-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN VIGOARE 

PROGRAME ȘCOLARE ÎN VIGOARE

Modele diferență Informatică:

Anunțuri diferențe: