Repartizarea elevilor în clasa a IX-a, an școlar 2021-2022

Repartizarea elevilor în clasa a IX-a, an școlar 2021-2022 se va desfășura în data de 2 septembrie 2021, ora 10:00.
Ședința de repartizare  a elevilor va avea loc în cantina situată în incinta Liceului de Informatică “Tiberiu Popoviciu”, Calea Turzii, nr. 140-142, Cluj-Napoca.

Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare, an școlar 2020-2021

Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare, la  LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”, Cluj-Napoca  se va afișa la avizierul unității ( pe Calea Turzii nr. 140-142 și  pe str Zorilor nr. 27)  în data de 4 septembrie 2020, la ora 13:00.

Note la procedura de repartizare a copiilor în clasa pregătitoare:

  1. Repartizarea copiilor în clasa pregătitoare s-a realizat conform metodologiei în vigoare și a procedurii ISJ Cluj.
  2. Repartizarea s-a realizat alfabetic, urmând principiul echilibrului între băieți și fete;
  3. Elevii aflați în evidență cu cerințe educaționale speciale și situații defavorizate au fost repartizați astfel încât componența claselor să fie eterogenă;
  4. Copiii gemeni/ frații au fost repartizați în aceeași clasă, conform metodologiei;
  5. Solicitările de cuprindere a elevilor în clasa pregătitoare, înregistrate la secretariatul unității de învățământ, ulterior repartizării, vor fi procesate ținând cont de cele de mai sus;
  6. Componența claselor a fost aprobată în Consiliul de administrație al unității din data de 04.09.2020;
  7. Dată fiind repartizarea de față, nu se admit schimburi între clase.

Conducerea

Repartizarea elevilor în clasa a IX-a, an școlar 2020-2021

Repartizarea elevilor în clasa a IX-a, an școlar 2020-2021 se va desfășura on-line, în data de 3 septembrie 2020, ora 10:00.
Link-ul de participare va fi trimis individual, prin SMS, în data de 2 septembrie, până la ora 14:00.
Întâlnirea va avea loc pe Google Meet.
Accesarea linkului pentru verificarea conexiunii va fi posibilă în 3 septembrie, începând cu ora 9:00.