INFO-roade de toamnă

Într-un decor informatic autumnal,  elevii  școlii noastre, care și-au descoperit cu mult timp în urmă pasiunea în IT,  au cules roadele unei implicări retrospective,  fapt confirmat  cu ocazia derulării  celei de-a VII-a ediții a programului ,,Academia DpIT”,  în cadrul căreia cele mai bune produse tech,  dezvoltate de tinerii inovatori în timpul programului de educaţie practică,  au fost premiate.

Astfel, îl felicităm în primul rând pe elevul Radu Alexandru- Mihai, cel care deține supremația prin titulatura onorifică  ,,Șeful de promoție Academia DpIT 2021”,  absolventul cu cel mai mare punctaj.

Felicitări, Radu!

În continuare, în aceeași tonalitate, îi felicităm pe ceilalți reprezentanți ai școlii noastre care ne-au bucurat inimile și monitoarele cu rezultate excepționale:

Elevul Buia Aurelian a făcut parte din echipa care a câștigat  Premiul I, BullsEye, mentorată de Alexandru Luchian in Accenture Industry X, pentru aplicația RiverGuard, un proiect de monitorizare a nivelului apelor şi de alertare în caz de inundaţii.

Felicitări, Aurelian!

Elevul  Crăciun Alexandru, câștigător al  Premilui II, a făcut parte din echipa BruteForce, mentorată  de Alexandru Barbu în Endava, pentru aplicația FlyBox.
FlyBox este un dispozitiv intuitiv care utilizează drone şi care poate fi folosit atât în scop comercial, cât şi umanitar, ajutând în caz de calamităţi.

Felicitări, Alexandru!

Dacă am început cu  elevul absolut, încheiem în aceeași notă. Așadar, elevul Radu Alexandru-Mihai  a câștigat și  Premiul III, în cadrul echipei BITLINE, mentorată  de Mihai Mazilu și Levente Boda în Bosch Romania, pentru aplicația SmartDash Cart.
SmartDash Cart ne duce în viitorul cumpărăturilor inteligente: este un cărucior smart care permite gestionarea uşoară a cumpărăturilor, cu plata produselor instant fără a mai trece pe la casele de marcat.

 

Vă felicităm pe toți! Performanța voastră devine eticheta școlii noastre!

Erasmus-Comunicat de presă-Septembrie 2021

Mobilități Erasmus+ pentru profesori și învățători ai Liceului de Informatică Tiberiu Popoviciu, Cluj-Napoca

În perioada iulie-august 2021, 15 cadre didactice care își desfășoară activitatea profesională în cadrul Liceului de Informatică Tiberiu Popoviciu, din Cluj-Napoca au participat la cinci mobilități Erasmus+, în cadrul Poiectului Ready for learning and living in the 21st century/Pregătiți pentru a trăi și a învăța în secolul al XXI-lea.

Experiențele de învățare ale participanților în cadrul acestor  mobilități europene au fost orientate înspre formarea de competențe profesionale superioare, din categoria utilizării instrumentelor TIC și a tehnicilor de cooperare moderne, în scopul încurajării învățării interactive.

De asemenea, crearea  unui mediu școlar pozitiv determinant pentru dezvoltarea  învățării sociale și emoționale, învățarea și exersarea unor instrumente eficiente de reflecție pentru  gestionarea și rezolvarea conflictelor, predarea prin joc, dar și utilizarea aplicațiilor și a instrumentelor de învățare și gamificare în cadrul orelor de curs, precum și  stabilirea de practici comune de intervenție, asumate la nivelul întregii comunității școlare, au  făcut obiectul altor provocări profesionale pentru toți profesorii participanți.

Temele abordate în cadrul mobilităților europene au contribuit la dezvoltarea dinamicii abilităților de grup, reunind puncte de vedere și practici instituționale din toate țările participante.

Cursurile Erasmus+, au vizat și pregătirea de specialitate a cadrelor didactice, în ceea ce privește dezvoltarea cunoștințelor legate de bullying și cyberbulling, iar participarea la acest stagiu a reprezentat pentru toți profesorii implicați o veritabilă deschidere către inovare și bune practici, concretizându-se într-un deziderat al managementului eficient necesar gestionării fenomenului bullying prin instrumente și activități educaționale relevante.

Mobilitățile din cadul Proiectului Erasmus+ 

 • Effective Classroom Management Strategies and ideas for teachers and education staff/ Strategii și idei eficiente de gestionare a clasei pentru profesori și personalul din educație, Bologna, iulie 2021;
 • Creativity for the future: promoting Critical Thinking and Problem-Solving/ Creativitate pentru viitor-promovarea gândirii critice si a rezolvării de probleme, Bologna, iulie 2021;
 • How to stop bullying and cyber-bullying in schools and promote social emotional learning/ Cum sa opreşti bullying-ul şi cyber-bullying-ul în şcoli şi să promovezi învățarea socială şi emoțională, iulie 2021;
 • Discover the power of Game Based Learning and Gamification in Education/ Descoperirea puterii învățării prin jocuri si a ludicului în educație,  Bologna, august 2021;
 •  Introducing PBL in the classroom, Bologna/ Cum să introduci învățarea bazată pe probleme în clasă,   august 2021;
 •  Teaching languages in the digital era-the best apps, web platforms and ICT solutions-Bologna/Cum să predai limbi moderne în era digitală-cel mai bune aplicații, platforme web și soluții TIC, noiembrie 2021;

Echipa de proiect Erasmus+, LITP, Cluj-Napoca

Mesaj de început de an școlar 2021-2022

Stimați părinți, dragi elevi,

​Emoția începutului de an școlar revine ca-n fiecare toamnă, iar bucuria revederii cuprinde întreaga comunitate. Începem și acest an școlar, 2021-2022, în condiții atipice, dar cu dorința de a construi un un mediu sigur și confortant. Părinți, cadre didactice și elevi ne adaptăm noilor realități și reguli, dar fără a ne pierde dorința de a ne întâlni și de a colabora.
Situația epidemiologică ne obligă să luăm toate măsurile necesare care să creeze pentru elevi și profesori un climat propice învățării și dezvoltării, chiar și în aceaste condiții.
Vă asigurăm de întreaga noastră preocupare și vă dorim un an școlar cu sănătate!

Conducerea Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca

Program pentru prima zi de școală, 13. 09. 2021

Locația situată pe strada Zorilor, nr. 27 (ciclul primar):
• Ora de sosire a claselor pregătitoare: 8,30
• Ora de sosire a claselor I-IV: 9,30
Activitățile programate de către învățători vor dura maximum o oră și jumătate.

Locația situată pe Calea Turzii, nr. 140-142 (ciclul gimnazial și liceal):
• Ora de sosire a claselor a V-a: 8,30
• Ora de sosire a claselor VI-XII: 9,00
Activitățile programate de către diriginți vor dura maximum o oră și jumătate.

NOTĂ: Elevii vor fi însoțiți de către părinți până la poarta unității școlare, după programul anunțat mai sus, de unde vor fi preluați de învățători/diriginți.

Înscriere clasa a IX-a 2021-2022

Program preluare dosare de înscriere:
 • duminică 25 iulie 2021, sala 9, parter, orele 10-15;
 • 26- 28 iulie 2021, sala 9, parter, orele: 9-15.

Acte necesare:

 1. DOSAR PLIC;
 2. cererea de înscriere;
 3. cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie și original;
 4. adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
 5. foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 6. fișa medicală;
 7. CERERE_INSCRIERE_CLS_IX_2021_2022.
 • Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.
 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. 
 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Extras din broșura Admitere 2021:

Continuă lectura „Înscriere clasa a IX-a 2021-2022”

Activități educativ-recreative pentru elevii clujeni în Pădurea-parc Făget

Elevii claselor a III-a și a IV-a de la LICEUL DE INFORMATICĂ TIBERIU POPOVICIU, CLUJ-NAPOCA au avut bucuria de a participa în luna iunie la o serie de activități organizate în Pădurea-parc Făget, pentru a marca două zile importante: 1 Iunie- Ziua copilului si 5 Iunie – Ziua Mondială a Mediului.

Primăria, Consiliul local Cluj-Napoca  și ADI Zona Metropolitană Cluj au organizat o serie de activități educativ-recreative, ca parte a proiectului european URBforDan, prin care o porțiune de 34 de hectare din pădurea Făget au fot amenajate pentru a deveni un spațiu propice desfășurării acestor acțiuni.

Activitățile au fost implementate cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Facultatea de Știința și ingineria Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Asociația Ecouri Verzi și Societatea Ornitologică Română.

350 de elevii au participat la drumeții în Pădurea-parc Făget în zona amenajată special, prin marcarea potecilor și instalarea unor echipamente din lemn, precum: platforme de observație, punct de informație, un adăpost, un amfiteatru, dar și panouri explicative cu privire la floră, faună și geologie. Voluntarii din cadrul proiectului au însoțit participanții pe durata drumeției și le-au dat informații suplimentare și interesante cu privire la flora și fauna din zona vizitată, dar și despre cum pot îngriji un pui de pasăre găsit.

Activitățile derulate în cadrul acestui proiect au fost primite cu  entuziasm de  elevi, profesori și părinții.