Evaluarea Națională clasa a 8-a

Evaluarea Națională clasa a 8-a 2019

Procedura egalizare șanse nr 26651_2019

Ordin O.M.E.N. 4813/2018

  • Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
  • Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.
  • Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:

3 – 7 iunie

Înscrierea elevilor

7 iunie 2019

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie 

Limba și literatura română – probă scrisă

20 iunie 

Matematica – probă scrisă

21 iunie

Limba și literatura maternă – probă scrisă

25 iunie

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie

Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

26-28 iunie

Soluționarea contestațiilor

29 iunie

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII vor fi disponibile aici, începând cu luna noiembrie.