Examene

Ordine ale ministrului privind organizarea examenelor naţionale

Evaluare națională pentru elevii clasei a VIII-a

  • O.M.E.C. 4916 /2019 – ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019-2020
  • Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a – nepublicat
  • O.M.E.N 4431/2014 – Programa pentru evaluarea naţională la Limba si literatura română
  • O.M.E.N 4431/2014 – Programa pentru evaluarea naţională la matematică
  • O.M.E.C.T.S. 4801/ 31.08.2010 – Metodologie evaluare naţională

Admitere în învățământul liceal

  • O.M.E.C. 4948/2019 – ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020–2021 
  • O.M.E.N 4432/2014 – Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale
  • M.E.C.T.S.4802/2010 – Anexa IV. Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă.

Bacalaureat