Transfer elevi

Stimați părinți,

În vederea gestionării optime a dosarelor privind transferul elevilor între unitățile de învățământ preuniversitar, în vacanța de vară, vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

Cererea dumneavoastră, completată în două exemplare însoțită de actele necesare, se va depune la secretariatul instituției noastre de pe Calea Turzii, nr. 140-142.

Vă informăm că documentele în copie trebuie să fie însoțite de documentul în original pentru verificarea conformității.

Având în vedere că disciplinele la care se susțin examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul comun și în curriculum-ul diferențiat al specializării clasei, în funcție de opțiunea de transfer, vă rugăm să acordați atenție planurilor cadru și programelor școlare în vigoare.

Observații:
1. Se va susține și examen la limba străină nestudiată (dacă este cazul).
2. Pentru departajare, elevii vor susține un test la disciplina informatică, din conținuturile cuprinse în programa școlară corespunzătoare anului de studiu.

Pentru informații actualizate vă invităm să urmăriți site-ul instituției noastre.

Cerere transfer aici.

Arhiva anunțuri: