Stimați părinți,
Înscrierea în clasa pregătitoare la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, pentru anul școlar 2024-2025, se va desfășura la sediul unității noastre de pe Calea Turzii nr. 140-142, în perioada  11 aprilie – 14 mai 2024, cu excepția zilelor libere și a sărbătorilor legale, după cum urmează:

  • Luni-joi: orele 8.00-18.00
  • Vineri: 8.00-17.00

În vederea asigurării fluenței procedurii de înscriere și a evitării aglomerației, vă rugăm să vă programați on-line pentru depunerea dosarului.

Cod de securitate:
security code
Va rugam sa introduceti codul de securitate:

Trimite

PENTRU ÎNSCRIERE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

  • Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie
  • Certificatul de naștere al copilului, în original și copie
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de către unitatea de învățământ preșcolar frecventată de copil (pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2024)
  • Rezultatul evaluării dezvoltării copiilor eliberat de CJRAE (pentru copii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2024)
  • Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale prevăzute de metodologie și a criteriilor specifice (doar dacă părinții au domiciliul în afara circumscripției școlare).

Notă: Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

Documentele pot fi aduse în folie de plastic sau dosar plic.

Important!  În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ preuniversitar decât școala de circumscripție, iar numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale și  specifice de departajare îndeplinite, conform metodologei, prin urmare părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

Liceul de Informatica_criterii specifice de departajare_CP

La Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2024-2025 cuprinde 6 clase pregătitoare.
Circumscripția Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”: sursa ISJ Cluj: Înscriere învățământ primar

Vă mulțumim!

sursa ISJ Cluj: Înscriere învățământ primar
sursa edu.ro: Înscriere învățământ primar

Articole: