Stimați părinți,

Înscrierea în clasa pregătitoare la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, pentru anul școlar 2023-2024, se va desfășura la sediul unității noastre de pe Calea Turzii nr. 140-142, în perioada

 03 mai 2023 – 18 mai 2023,

după cum urmează:

  •  Luni-joi: orele 8.00-18.00
  •  Vineri: 8.00-17.00

În vederea asigurării fluenței procedurii de înscriere și a evitării aglomerației, vă recomandăm să vă programați on-line pentru depunerea dosarului.

Cod de securitate:
security code
Va rugam sa introduceti codul de securitate:

Trimite

PENTRU ÎNSCRIERE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

  • Dosar plic de carton
  • Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie
  • Certificatul de naștere al copilului, în original și copie
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de către unitatea de învățământ preșcolar frecventată de copil (pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023)
  • Rezultatul evaluării dezvoltării copiilor eliberat de CJRAE (pentru copii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate)
  • Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale prevăzute de metodologie și a criteriilor specifice (doar dacă părinții au domiciliul în afara circumscripției școlare).

Notă:

Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului. (Original și Copie)

Important!

În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ preuniversitar decât școala de circumscripție, iar numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale și  specifice de departajare îndeplinite, conform metodologei, prin urmare părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

La Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2023-2024 cuprinde 6 clase pregătitoare.

Circumscripții / oferta educaționala – secția Romana

Criterii specifice de departajare clasa pregătitoare 2023

sursa ISJ Cluj: Înscriere învățământ primar
sursa edu.ro: Înscriere învățământ primar

Galerie clasa pregătitoare

Articole: