Regulamente

Articolul 104, al. 2 din Regulamentul Intern-modificare privind repartizarea elevilor în clasa a V-a 

Articolul 104, al. 1 din Regulamentul Intern-modificare privind repartizarea elevilor în clasa pregătitoare

Regulament Intern 2018-2019

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP

O.M.E.N.C.S. 4742/2016 – Statutul elevului