Misiune Viziune

Misiunea

Misiunea Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca este aceea de a oferi educație și cercetare aplicată în domeniul IT, la înalte standarde de calitate, pentru dezvoltarea cognitivă, socială şi profesională a absolvenților, în contextul nevoilor societății actuale și viitoare.

Viziunea

Viziunea Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca
Școala noastră este recunoscută în plan național și internațional prin:

  • Promovarea educației pentru valori, orientate pe consolidarea de competențe cheie și abilități de utilitate directă, prin intermediul unor demersuri didactice creative, adaptate particularităților și nevoilor beneficiarilor direcți;
  • Dezvoltarea de relații mutuale durabile cu partenerii instituționali și cu beneficiarii direcți și indirecți ai educației;
  • Experiența educaționala și profesionalismul cadrelor didactice oferite ca suport elevilor, în pregătirea competitivă pentru inserția în orice mediu concurențial și pentru viață.