Programare înscriere clasa pregătitoare (depunere dosar și validare)

În atenția părinților care solicită  depunerea dosarului și validarea cererii de înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2020-2021!
Stimați părinți,
În vederea gestionării optime a programului cu publicul, privind depunerea dosarului și validarea cererilor pentru cuprinderea copiilor în ciclul primar, vă rugăm să vă programați online, cu cel puțin o zi înaintea zilei în care intenționați să vă prezentați în unitatea noastră, prin completarea programării de mai jos:
Validarea cererii de înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2020-2021 poate fi realizată doar de către unul dintre părinții/ tutorii legali.
 
Cod de securitate:
security code
Va rugam sa introduceti codul de securitate:

Trimite
 
Orice modificare cu privire la programarea dumneavoastră, vă rugăm să o anunțați telefonic serviciului secretariat.
 
Vă reamintim că accesul în incinta instituției de educație  este permis după triajul prealabil (termometrizare scanată sub 37.3 C), cu respectarea măsurilor de protecție individuală ( mască și mănuși), dezinfectarea la intrarea în unitate, precum și păstrarea distanței fizice.
 
Programul cu publicul pentru lunile iunie și iulie 2020, privind depunerea dosarului pentru înscrierea în clasa pregătitoare va fi postat pe site-ul instituției noastre, în timp util.

Continuă lectura „Programare înscriere clasa pregătitoare (depunere dosar și validare)”

Clasa Pregătitoare 2020-2021

Stimați părinți,

Înscrierea în clasa pregătitoare se desfășoară la sediul unității noastre de pe Calea Turzii nr. 140-142, în perioada  4 martie – 23 martie 2020, în intervalul orar 8.00-18.00 (de luni până joi), respectiv 8.00-17.00 (vineri).

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ  URMĂTOARELE ACTE:

  • un dosar plic, de carton
  • Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie
  • Certificatul de naștere al copilului în original și copie
  • Rezultatul evaluării psiho-somatice (pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020)

Nota: Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

Important!  În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ preuniversitar decât școala de circumscripție, iar numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale și  specifice de departajare, conform metodologie, ca urmare părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

Criteriile generale de departajare: Continuă lectura „Clasa Pregătitoare 2020-2021”