În atenția părinților care au depus cereri de înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022

Stimați părinți,

Vă informăm că toate cererile de înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022, depuse de către părinți cu domiciliu/reședința în circumscripția Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca, au fost admise.

Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare, an școlar 2020-2021

Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare, la  LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”, Cluj-Napoca  se va afișa la avizierul unității ( pe Calea Turzii nr. 140-142 și  pe str Zorilor nr. 27)  în data de 4 septembrie 2020, la ora 13:00.

Note la procedura de repartizare a copiilor în clasa pregătitoare:

 1. Repartizarea copiilor în clasa pregătitoare s-a realizat conform metodologiei în vigoare și a procedurii ISJ Cluj.
 2. Repartizarea s-a realizat alfabetic, urmând principiul echilibrului între băieți și fete;
 3. Elevii aflați în evidență cu cerințe educaționale speciale și situații defavorizate au fost repartizați astfel încât componența claselor să fie eterogenă;
 4. Copiii gemeni/ frații au fost repartizați în aceeași clasă, conform metodologiei;
 5. Solicitările de cuprindere a elevilor în clasa pregătitoare, înregistrate la secretariatul unității de învățământ, ulterior repartizării, vor fi procesate ținând cont de cele de mai sus;
 6. Componența claselor a fost aprobată în Consiliul de administrație al unității din data de 04.09.2020;
 7. Dată fiind repartizarea de față, nu se admit schimburi între clase.

Conducerea

În atenția părinților care au depus cereri de înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2020-2021

Stimați părinți,

Vă informăm că toate cererile de înscriere în clasapregătitoare, an școlar 2020-2021, depuse de către părinți cudomiciliu/reședința în circumscripția Liceului de Infomatică„Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca, au fost admise.

Repartizarea în clase a elevilor va avea loc la începutul lunii septembrie, 2020.

Clasa Pregătitoare 2020-2021

Stimați părinți,

Înscrierea în clasa pregătitoare se desfășoară la sediul unității noastre de pe Calea Turzii nr. 140-142, în perioada  4 martie – 23 martie 2020, în intervalul orar 8.00-18.00 (de luni până joi), respectiv 8.00-17.00 (vineri).

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ  URMĂTOARELE ACTE:

 • un dosar plic, de carton
 • Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie
 • Certificatul de naștere al copilului în original și copie
 • Rezultatul evaluării psiho-somatice (pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020)

Nota: Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

Important!  În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ preuniversitar decât școala de circumscripție, iar numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale și  specifice de departajare, conform metodologie, ca urmare părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

Criteriile generale de departajare: Continuă lectura „Clasa Pregătitoare 2020-2021”

Centre de evaluare psihosomatică 2020

Centre de evaluare psihosomatica 2020

Vă informăm că evaluările psihosomatice ale preșcolarilor  repartizați la CENTRUL 14 – LICEUL DE INFORMATICĂ “TIBERIU POPOVICIU ”, CLUJ-NAPOCA se vor desfășura în clădirea de pe strada Zorilor nr. 27, loc. Cluj-Napoca.

 1. NOU! Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 3277/17.02.2020
 2. NOU! Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobat prin OMEC nr. 3277/17.02.2020