Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare, an școlar 2020-2021

Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare, la  LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”, Cluj-Napoca  se va afișa la avizierul unității ( pe Calea Turzii nr. 140-142 și  pe str Zorilor nr. 27)  în data de 4 septembrie 2020, la ora 13:00.

Note la procedura de repartizare a copiilor în clasa pregătitoare:

  1. Repartizarea copiilor în clasa pregătitoare s-a realizat conform metodologiei în vigoare și a procedurii ISJ Cluj.
  2. Repartizarea s-a realizat alfabetic, urmând principiul echilibrului între băieți și fete;
  3. Elevii aflați în evidență cu cerințe educaționale speciale și situații defavorizate au fost repartizați astfel încât componența claselor să fie eterogenă;
  4. Copiii gemeni/ frații au fost repartizați în aceeași clasă, conform metodologiei;
  5. Solicitările de cuprindere a elevilor în clasa pregătitoare, înregistrate la secretariatul unității de învățământ, ulterior repartizării, vor fi procesate ținând cont de cele de mai sus;
  6. Componența claselor a fost aprobată în Consiliul de administrație al unității din data de 04.09.2020;
  7. Dată fiind repartizarea de față, nu se admit schimburi între clase.

Conducerea