Contestații Evaluare Națională 2020

Contestațiile se depun în datele:

  • 22 iunie 2020-între orele 16-19
  • 23 iunie 2020-între orele 08-12

ONLINE, pe adresa tpopoviciu@yahoo.com (RECOMANDABIL) sau la școala (pe Calea Turzii nr. 140-142), doar în intervalul stabilit (22 iunie 16-19, 23 iunie 08-12).

Atenție! Candidații fiind minori declarația-tip trebuie semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Cererea tip Contestație EN8 2020 aici

  • Modificarea art. 9 alin. (1) din OMEN 4916/2020 conform OMEC 4248/2020 organizare și desfășurare EN

 „Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații, completează, semnează și depun/transmit o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.”

  • Art. 9 alin. (1) din OMEN 4916/2020, cu modificările și completările ulterioare, ( „Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.”).