Răspunsuri solicitări scrise 2019-2020

Răspunsurile dumneavoastră pentru cererile / solicitările scrise, înregistrate la secretariatul unității de învățământ preuniversitar Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca, se pot ridica în fiecare zi de luni a săptămânii, între orele 13-14.