Clasa pregătitoare 2019-2020

Stimați părinți,

Înscrierea în clasa pregătitoare se desfășoară la sediul unității noastre din Calea Turzii nr. 140-142, în perioada  4 martie – 22 martie 2019, în intervalul orar 8.00-18.00, de luni până vineri

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ  URMĂTOARELE ACTE:

  • un dosar plic, de carton
  • o fotocopie a actului de identitate al părintelui care face înscrierea şi originalul, pentru conformitate;
  • o fotocopie a certificatului de naștere al copilului şi originalul, pentru conformitate;
  • o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019);

NotaPărinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilita locuința minorului.

Important!  În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, iar numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale si  specifice  de departajare, conform metodologei, ca urmare părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

Criteriile generale de departajare:

  1. Existența unui  certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  3. Existența unui document care dovedește ca este orfan de un singur părinte;
  4. Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice de departajare:

  1. Locul de muncă a cel puțin unuia dintre părinții/tutorii legali ai copilului, se află în circumscripția Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”. Se adaugă la dosar: Adeverința de la locul de muncă al părintelui/tutorelui.
  2. Apropierea domiciliului părinților/ tutorilor legali/ bunicilor copilului față de Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”. Se adaugă la dosar: Copie după cartea de identitate a părinților/tutorilor legai/bunicilor și după certificatul de naștere al părinților (acolo unde este cazul).

Informații ISJCJ

Circumscripții Sursa ISJCJ pagina 2 Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu”

Detalii privind înscrierea elevilor în clasele pregătitoare ale Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”:

Vă comunicăm faptul ca Ziua porților deschise pentru clasa pregătitoare 2019-2020 se va organiza SÂMBĂTĂ, 2 MARTIE 2019, între orele 10-14 în locaţia de pe stada ZORILOR nr. 27. Anunț