INFO-roade de toamnă

Într-un decor informatic autumnal,  elevii  școlii noastre, care și-au descoperit cu mult timp în urmă pasiunea în IT,  au cules roadele unei implicări retrospective,  fapt confirmat  cu ocazia derulării  celei de-a VII-a ediții a programului ,,Academia DpIT”,  în cadrul căreia cele mai bune produse tech,  dezvoltate de tinerii inovatori în timpul programului de educaţie practică,  au fost premiate.

Astfel, îl felicităm în primul rând pe elevul Radu Alexandru- Mihai, cel care deține supremația prin titulatura onorifică  ,,Șeful de promoție Academia DpIT 2021”,  absolventul cu cel mai mare punctaj.

Felicitări, Radu!

În continuare, în aceeași tonalitate, îi felicităm pe ceilalți reprezentanți ai școlii noastre care ne-au bucurat inimile și monitoarele cu rezultate excepționale:

Elevul Buia Aurelian a făcut parte din echipa care a câștigat  Premiul I, BullsEye, mentorată de Alexandru Luchian in Accenture Industry X, pentru aplicația RiverGuard, un proiect de monitorizare a nivelului apelor şi de alertare în caz de inundaţii.

Felicitări, Aurelian!

Elevul  Crăciun Alexandru, câștigător al  Premilui II, a făcut parte din echipa BruteForce, mentorată  de Alexandru Barbu în Endava, pentru aplicația FlyBox.
FlyBox este un dispozitiv intuitiv care utilizează drone şi care poate fi folosit atât în scop comercial, cât şi umanitar, ajutând în caz de calamităţi.

Felicitări, Alexandru!

Dacă am început cu  elevul absolut, încheiem în aceeași notă. Așadar, elevul Radu Alexandru-Mihai  a câștigat și  Premiul III, în cadrul echipei BITLINE, mentorată  de Mihai Mazilu și Levente Boda în Bosch Romania, pentru aplicația SmartDash Cart.
SmartDash Cart ne duce în viitorul cumpărăturilor inteligente: este un cărucior smart care permite gestionarea uşoară a cumpărăturilor, cu plata produselor instant fără a mai trece pe la casele de marcat.

 

Vă felicităm pe toți! Performanța voastră devine eticheta școlii noastre!

#ROVACCINARE

#ROVACCINARE

LICEUL DE INFORMATICĂ ”TIBERIU POPOVICIU” CLUJ-NAPOCA

 1. STR. CALEA TURZII NR. 140-142,
  TELEFON: 0766 805 099
  Comirnaty – Pfizer, AstraZeneca și Janssen – Johnson&Johnson
 2. STR. ZORILOR NR. 27,
  TELEFON: 0761 124 597
  Comirnaty – Pfizer

CONTACT CENTRE DE VACCINARE

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Erasmus-Comunicat de presă-Septembrie 2021

Mobilități Erasmus+ pentru profesori și învățători ai Liceului de Informatică Tiberiu Popoviciu, Cluj-Napoca

În perioada iulie-august 2021, 15 cadre didactice care își desfășoară activitatea profesională în cadrul Liceului de Informatică Tiberiu Popoviciu, din Cluj-Napoca au participat la cinci mobilități Erasmus+, în cadrul Poiectului Ready for learning and living in the 21st century/Pregătiți pentru a trăi și a învăța în secolul al XXI-lea.

Experiențele de învățare ale participanților în cadrul acestor  mobilități europene au fost orientate înspre formarea de competențe profesionale superioare, din categoria utilizării instrumentelor TIC și a tehnicilor de cooperare moderne, în scopul încurajării învățării interactive.

De asemenea, crearea  unui mediu școlar pozitiv determinant pentru dezvoltarea  învățării sociale și emoționale, învățarea și exersarea unor instrumente eficiente de reflecție pentru  gestionarea și rezolvarea conflictelor, predarea prin joc, dar și utilizarea aplicațiilor și a instrumentelor de învățare și gamificare în cadrul orelor de curs, precum și  stabilirea de practici comune de intervenție, asumate la nivelul întregii comunității școlare, au  făcut obiectul altor provocări profesionale pentru toți profesorii participanți.

Temele abordate în cadrul mobilităților europene au contribuit la dezvoltarea dinamicii abilităților de grup, reunind puncte de vedere și practici instituționale din toate țările participante.

Cursurile Erasmus+, au vizat și pregătirea de specialitate a cadrelor didactice, în ceea ce privește dezvoltarea cunoștințelor legate de bullying și cyberbulling, iar participarea la acest stagiu a reprezentat pentru toți profesorii implicați o veritabilă deschidere către inovare și bune practici, concretizându-se într-un deziderat al managementului eficient necesar gestionării fenomenului bullying prin instrumente și activități educaționale relevante.

Mobilitățile din cadul Proiectului Erasmus+ 

 • Effective Classroom Management Strategies and ideas for teachers and education staff/ Strategii și idei eficiente de gestionare a clasei pentru profesori și personalul din educație, Bologna, iulie 2021;
 • Creativity for the future: promoting Critical Thinking and Problem-Solving/ Creativitate pentru viitor-promovarea gândirii critice si a rezolvării de probleme, Bologna, iulie 2021;
 • How to stop bullying and cyber-bullying in schools and promote social emotional learning/ Cum sa opreşti bullying-ul şi cyber-bullying-ul în şcoli şi să promovezi învățarea socială şi emoțională, iulie 2021;
 • Discover the power of Game Based Learning and Gamification in Education/ Descoperirea puterii învățării prin jocuri si a ludicului în educație,  Bologna, august 2021;
 •  Introducing PBL in the classroom, Bologna/ Cum să introduci învățarea bazată pe probleme în clasă,   august 2021;
 •  Teaching languages in the digital era-the best apps, web platforms and ICT solutions-Bologna/Cum să predai limbi moderne în era digitală-cel mai bune aplicații, platforme web și soluții TIC, noiembrie 2021;

Echipa de proiect Erasmus+, LITP, Cluj-Napoca

Mesaj de început de an școlar 2021-2022

Stimați părinți, dragi elevi,

​Emoția începutului de an școlar revine ca-n fiecare toamnă, iar bucuria revederii cuprinde întreaga comunitate. Începem și acest an școlar, 2021-2022, în condiții atipice, dar cu dorința de a construi un un mediu sigur și confortant. Părinți, cadre didactice și elevi ne adaptăm noilor realități și reguli, dar fără a ne pierde dorința de a ne întâlni și de a colabora.
Situația epidemiologică ne obligă să luăm toate măsurile necesare care să creeze pentru elevi și profesori un climat propice învățării și dezvoltării, chiar și în aceaste condiții.
Vă asigurăm de întreaga noastră preocupare și vă dorim un an școlar cu sănătate!

Conducerea Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca

Program pentru prima zi de școală, 13. 09. 2021

Locația situată pe strada Zorilor, nr. 27 (ciclul primar):
• Ora de sosire a claselor pregătitoare: 8,30
• Ora de sosire a claselor I-IV: 9,30
Activitățile programate de către învățători vor dura maximum o oră și jumătate.

Locația situată pe Calea Turzii, nr. 140-142 (ciclul gimnazial și liceal):
• Ora de sosire a claselor a V-a: 8,30
• Ora de sosire a claselor VI-XII: 9,00
Activitățile programate de către diriginți vor dura maximum o oră și jumătate.

NOTĂ: Elevii vor fi însoțiți de către părinți până la poarta unității școlare, după programul anunțat mai sus, de unde vor fi preluați de învățători/diriginți.

Anunț pentru rechizite școlare

În atenția părinților care doresc să depună cerere pentru rechizite școlare

1. Se acordă rechizite școlare elevilor care sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

2. Conform Ordonanței nr. 33 din 2001 privind acordarea rechizitelor școlare, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de intreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii, precum și ajutorul care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

3. Rechizitele școlare vor fi acordate pe bază de cerere, formulată de părintele sau tutorele legal al elevului. Cererea se poate depune la secretariatul unității până marți, 07.09.2021 între orele 12.00-14.00 și trebuie să fie însoțită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a anului curent.