Clasa pregătitoare 2019-2020

Stimați părinți,

Înscrierea în clasa pregătitoare se desfășoară la sediul unității noastre din Calea Turzii nr. 140-142, în perioada  4 martie – 22 martie 2019, în intervalul orar 8.00-18.00, de luni până vineri

Telefon: 0770995518

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ  URMĂTOARELE ACTE:

 • un dosar plic, de carton
 • o fotocopie a actului de identitate al părintelui care face înscrierea şi originalul, pentru conformitate;
 • o fotocopie a certificatului de naștere al copilului şi originalul, pentru conformitate;
 • o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019);

NotaPărinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilita locuința minorului.

Important!  În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, iar numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale si  specifice  de departajare, conform metodologei, ca urmare părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

Criteriile generale de departajare:

 1. Existența unui  certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. Existența unui document care dovedește ca este orfan de un singur părinte;
 4. Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice de departajare:

 1. Locul de muncă a cel puțin unuia dintre părinții/tutorii legali ai copilului, se află în circumscripția Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”. Se adaugă la dosar: Adeverința de la locul de muncă al părintelui/tutorelui.
 2. Apropierea domiciliului părinților/ tutorilor legali/ bunicilor copilului față de Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”. Se adaugă la dosar: Copie după cartea de identitate a părinților/tutorilor legai/bunicilor și după certificatul de naștere al părinților (acolo unde este cazul).

Informații ISJCJ

Circumscripții Sursa ISJCJ pagina 2 Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu”

Detalii privind înscrierea elevilor în clasele pregătitoare ale Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”:

Vă comunicăm faptul ca Ziua porților deschise pentru clasa pregătitoare 2019-2020 se va organiza SÂMBĂTĂ, 2 MARTIE 2019, între orele 10-14 în locaţia de pe stada ZORILOR nr. 27. Anunț

 • Anul trecut şcolar detalii.
 • Galerie clasa pregătitoare 

„Ziua Brâncuşi” celebrată la Cluj-Napoca

Ziua de 19 februarie a fost declarată zi de sărbătoare naţională – „Ziua Brâncuşi” – potrivit Legii nr. 305/2015. În această zi se sărbătoreşte anual data de naştere a sculptorului român Constantin Brâncuşi. Potrivit actului, ziua de 19 februarie este considerată, în mod oficial, sărbătoare naţională.

Continuă lectura „„Ziua Brâncuşi” celebrată la Cluj-Napoca”

Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu” este Centru de Testare Acreditat ECDL

Centrul Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu” este Centru de Testare Acreditat ECDL Logo Ecdl

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.
Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în peste 100 de țări de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Informații ECDL

Continuă lectura „Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu” este Centru de Testare Acreditat ECDL”

Iarna „cerne norii de zăpadă”

Iarna de Vasile Alecsandri

Pentru un copil din clasa a III-a, în secolul XXI, e greu sa înțeleagă unele noțiuni/cuvinte.

„Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,”

Am avut o astfel de „surpriza” când am predat textul  „Iarna” , de Vasile Alecsandri. Atunci când am discutat cuvintele/expresiile noi,  pe lângă cele explicate din manual, au trecut la cuvinte necunoscute și “cerne”. Din discuțiile care au avut loc, am înțeles ca mulți dintre ei nu au văzut o sita/ciur.

Continuă lectura „Iarna „cerne norii de zăpadă””

Compania globală EXL Services în sprijinul educației IT la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” mulțumește companiei EXL Services pentru implicarea sa în comunitatea educațională.

Prin sponsorizarea oferită de EXL Services, reprezentată în România de către domnnul Sunil Kumar (administrator si Director General la nivel European – Bulgaria, Romania, Cehia), doamna Mihaiela Cioaca (Director general adjunct pentru Romania) și doamna Iulia Saadeddin (Director resurse umane Europa) laboratoarele de informatică ale Liceului vor fi dotate cu aparatură nouă.

Mulțumiri și ne dorim o colaborare cât mai îndelungată!