Erasmus-Comunicat de presă-Septembrie 2021

Mobilități Erasmus+ pentru profesori și învățători ai Liceului de Informatică Tiberiu Popoviciu, Cluj-Napoca

În perioada iulie-august 2021, 15 cadre didactice care își desfășoară activitatea profesională în cadrul Liceului de Informatică Tiberiu Popoviciu, din Cluj-Napoca au participat la cinci mobilități Erasmus+, în cadrul Poiectului Ready for learning and living in the 21st century/Pregătiți pentru a trăi și a învăța în secolul al XXI-lea.

Experiențele de învățare ale participanților în cadrul acestor  mobilități europene au fost orientate înspre formarea de competențe profesionale superioare, din categoria utilizării instrumentelor TIC și a tehnicilor de cooperare moderne, în scopul încurajării învățării interactive.

De asemenea, crearea  unui mediu școlar pozitiv determinant pentru dezvoltarea  învățării sociale și emoționale, învățarea și exersarea unor instrumente eficiente de reflecție pentru  gestionarea și rezolvarea conflictelor, predarea prin joc, dar și utilizarea aplicațiilor și a instrumentelor de învățare și gamificare în cadrul orelor de curs, precum și  stabilirea de practici comune de intervenție, asumate la nivelul întregii comunității școlare, au  făcut obiectul altor provocări profesionale pentru toți profesorii participanți.

Temele abordate în cadrul mobilităților europene au contribuit la dezvoltarea dinamicii abilităților de grup, reunind puncte de vedere și practici instituționale din toate țările participante.

Cursurile Erasmus+, au vizat și pregătirea de specialitate a cadrelor didactice, în ceea ce privește dezvoltarea cunoștințelor legate de bullying și cyberbulling, iar participarea la acest stagiu a reprezentat pentru toți profesorii implicați o veritabilă deschidere către inovare și bune practici, concretizându-se într-un deziderat al managementului eficient necesar gestionării fenomenului bullying prin instrumente și activități educaționale relevante.

Mobilitățile din cadul Proiectului Erasmus+ 

 • Effective Classroom Management Strategies and ideas for teachers and education staff/ Strategii și idei eficiente de gestionare a clasei pentru profesori și personalul din educație, Bologna, iulie 2021;
 • Creativity for the future: promoting Critical Thinking and Problem-Solving/ Creativitate pentru viitor-promovarea gândirii critice si a rezolvării de probleme, Bologna, iulie 2021;
 • How to stop bullying and cyber-bullying in schools and promote social emotional learning/ Cum sa opreşti bullying-ul şi cyber-bullying-ul în şcoli şi să promovezi învățarea socială şi emoțională, iulie 2021;
 • Discover the power of Game Based Learning and Gamification in Education/ Descoperirea puterii învățării prin jocuri si a ludicului în educație,  Bologna, august 2021;
 •  Introducing PBL in the classroom, Bologna/ Cum să introduci învățarea bazată pe probleme în clasă,   august 2021;
 •  Teaching languages in the digital era-the best apps, web platforms and ICT solutions-Bologna/Cum să predai limbi moderne în era digitală-cel mai bune aplicații, platforme web și soluții TIC, noiembrie 2021;

Echipa de proiect Erasmus+, LITP, Cluj-Napoca

Mesaj de început de an școlar 2021-2022

Stimați părinți, dragi elevi,

​Emoția începutului de an școlar revine ca-n fiecare toamnă, iar bucuria revederii cuprinde întreaga comunitate. Începem și acest an școlar, 2021-2022, în condiții atipice, dar cu dorința de a construi un un mediu sigur și confortant. Părinți, cadre didactice și elevi ne adaptăm noilor realități și reguli, dar fără a ne pierde dorința de a ne întâlni și de a colabora.
Situația epidemiologică ne obligă să luăm toate măsurile necesare care să creeze pentru elevi și profesori un climat propice învățării și dezvoltării, chiar și în aceaste condiții.
Vă asigurăm de întreaga noastră preocupare și vă dorim un an școlar cu sănătate!

Conducerea Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca

Program pentru prima zi de școală, 13. 09. 2021

Locația situată pe strada Zorilor, nr. 27 (ciclul primar):
• Ora de sosire a claselor pregătitoare: 8,30
• Ora de sosire a claselor I-IV: 9,30
Activitățile programate de către învățători vor dura maximum o oră și jumătate.

Locația situată pe Calea Turzii, nr. 140-142 (ciclul gimnazial și liceal):
• Ora de sosire a claselor a V-a: 8,30
• Ora de sosire a claselor VI-XII: 9,00
Activitățile programate de către diriginți vor dura maximum o oră și jumătate.

NOTĂ: Elevii vor fi însoțiți de către părinți până la poarta unității școlare, după programul anunțat mai sus, de unde vor fi preluați de învățători/diriginți.

Anunț pentru rechizite școlare

În atenția părinților care doresc să depună cerere pentru rechizite școlare

1. Se acordă rechizite școlare elevilor care sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

2. Conform Ordonanței nr. 33 din 2001 privind acordarea rechizitelor școlare, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de intreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii, precum și ajutorul care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

3. Rechizitele școlare vor fi acordate pe bază de cerere, formulată de părintele sau tutorele legal al elevului. Cererea se poate depune la secretariatul unității până marți, 07.09.2021 între orele 12.00-14.00 și trebuie să fie însoțită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a anului curent.

Repartizarea elevilor în clasa a IX-a, an școlar 2021-2022

Repartizarea elevilor în clasa a IX-a, an școlar 2021-2022 se va desfășura în data de 2 septembrie 2021, ora 10:00.
Ședința de repartizare  a elevilor va avea loc în cantina situată în incinta Liceului de Informatică “Tiberiu Popoviciu”, Calea Turzii, nr. 140-142, Cluj-Napoca.

Înscriere clasa a IX-a 2021-2022

Program preluare dosare de înscriere:
 • duminică 25 iulie 2021, sala 9, parter, orele 10-15;
 • 26- 28 iulie 2021, sala 9, parter, orele: 9-15.

Acte necesare:

 1. DOSAR PLIC;
 2. cererea de înscriere;
 3. cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie și original;
 4. adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
 5. foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 6. fișa medicală;
 7. CERERE_INSCRIERE_CLS_IX_2021_2022.
 • Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.
 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. 
 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Extras din broșura Admitere 2021:

Continuă lectura „Înscriere clasa a IX-a 2021-2022”

Activități educativ-recreative pentru elevii clujeni în Pădurea-parc Făget

Elevii claselor a III-a și a IV-a de la LICEUL DE INFORMATICĂ TIBERIU POPOVICIU, CLUJ-NAPOCA au avut bucuria de a participa în luna iunie la o serie de activități organizate în Pădurea-parc Făget, pentru a marca două zile importante: 1 Iunie- Ziua copilului si 5 Iunie – Ziua Mondială a Mediului.

Primăria, Consiliul local Cluj-Napoca  și ADI Zona Metropolitană Cluj au organizat o serie de activități educativ-recreative, ca parte a proiectului european URBforDan, prin care o porțiune de 34 de hectare din pădurea Făget au fot amenajate pentru a deveni un spațiu propice desfășurării acestor acțiuni.

Activitățile au fost implementate cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Facultatea de Știința și ingineria Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Asociația Ecouri Verzi și Societatea Ornitologică Română.

350 de elevii au participat la drumeții în Pădurea-parc Făget în zona amenajată special, prin marcarea potecilor și instalarea unor echipamente din lemn, precum: platforme de observație, punct de informație, un adăpost, un amfiteatru, dar și panouri explicative cu privire la floră, faună și geologie. Voluntarii din cadrul proiectului au însoțit participanții pe durata drumeției și le-au dat informații suplimentare și interesante cu privire la flora și fauna din zona vizitată, dar și despre cum pot îngriji un pui de pasăre găsit.

Activitățile derulate în cadrul acestui proiect au fost primite cu  entuziasm de  elevi, profesori și părinții.